PAGTUPAD SA TUNGKULIN NG ISANG BRODKASTER SA GITNA NG EPIDEMYA

Isang disc jockey ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa gitna ng epidemyang dulot ng bagong coronavirus habang tumutupad sa kanyang tungkulin.

Sinabi ng DJ na hangga’t mayroong nakikinig ng mga balita na kanilang ibino-broadcast ay hindi mawawalan ng saysay ang kanilang trabaho at pagsisikap.

Panoorin natin ang kanyang kwento…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap