PAGPUPUGAY SA MGA BAGONG BAYANI NG CHINA

CHINESE NEW YEAR 2020 – NAPAKATAHIMIK ng mga kalsada, wala ang karaniwang pagmamadali at pagkakagulo ng mga tao.

Bawat minuto, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng novel coronavirus.

Hindi mabilang ang mga taong tumatakas at nagtatago, subalit mayroon pa ring maliit na grupo ng indibidwal na lumalaban na sa agos.

At ang mga taong ito ang humaplos sa ating mga puso.

Panoorin ang kanilang kwento…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap