MGA NURSE SA CHINA, NAGPAIKSI NG BUHOK

Si Sun Xuelian, nurse sa Emergency Department ng Xuanwu Hospital na affiliated sa Capital Medical University, ay mayroong mahabang buhok na kanyang inalagan simula noong siya ay junior high school.

Pero dahil masyado na itong mahaba at mahirap nang itago sa medical cap ay nagpasya siyang paputulan na ito.

Bago isalang sa frontline laban sa bagong virus sa Wuhan, nagpasya ang mga nurse ng Beijing medical team na sabay-sabay pagupitan ang kanilang buhok.

Para mabawasan ang bigat sa trabaho, 33 nurses din ang sabay-sabay nagpaputol ng buhok sa Yueyang First People’s Hospital sa Hunan.

Ayon kay Yin Yan, volunteer ng Hunan Emergency Service Team para sa Hubei, hindi madaling mag alaga ng mahabang buhok.

Mahirap aniya itong ayusin sa medical cap. Ipinaliwanag niya na kapag na-expose ang buhok ay malaki ang tsansa na ma-infect ito.

Aniya, pinahaba niya ang kanyang buhok para maging maganda siya sa mga litrato sa araw ng kanyang kasal.

Subalit para maprotektahan ang kanyang sarili laban sa virus ay kailangan niyang magpaiksi ng buhok. /lsr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap