GOOD SAMARITAN SA NANJING-HANGZHOU EXPRESSWAY

“My name is Chinese.”

Ito ang tinuran ng isang lalaki nang tanungin ng pulis ang kanyang pangalan.

Madaling araw nang mapadaan ang sasakyan ng Tsino sa Nanjing-Hangzhou Expressway.

Bumaba ito sa SUV at iniabot ang isang kahon ng face masks sa traffic police na nagmamando sa ShangFang checkpoint para sa epidemic prevention and control bunsod ng kumakalat at nakamamatay na bagong coronavirus.

Bilang pasasalamat, tinanong ng pulis ang pangalan ng mabuting samaritano, subalit mas pinili nitong huwag nang magpakilala. /lsr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap